Internet

INTERNET MARKETING (ONLINE MARKETING)
 
  • vstupná marketingová analýza 
  • optimalizácia pre vyhľadávače (SEO)
  • registrácia do kvalitných online katalógov a vyhľadávačov (SR a ČR)
  • reklama na internete (PPC) 
  • bannerová reklama
  • marketing na sociálnych sieťach (Facebook a G+)
  • organizovanie spotrebiteľských súťaží na internete
  • mikrosites
  • netradičné reklamné riešenia 
  • poradenstvo a konzultácie