Účtovníctvo

Poskytujeme spracovanie jednoduchého a podvojného účtovníctva. Poradenstvo a konzultácie v uvedenej oblasti. 

JEDNODUCHÉ ÚČTOVNÍCTVO

  • kontrola správnosti účtovných dokladov
  • vedenie peňažného denníka
  • vedenie knihy záväzkov a pohľadávok ....